Отворено писмо

прието на Извънредно Общо събрание на клубовете по крикет в България,   относно  протеста организиран от сдружение  Национална гражданска инициатива „Системата ни убива“

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА,

 

Провокирани сме от събитието на 25.03.2019г. пред Министерство на младежта и спорта,  организирано от сдружението Национална гражданска инициатива „Системата ни убива“  в подкрепа на г-н Сеиф Ур Рехман президент на „Юнайтед Крикет Клуб“  да изразим нашето отношение  и позиции.

Всички ние, работещи в областта на крикет спорта сме освен граждани, но и родители, които познаваме любовта и грижите към най- скъпото за българина, неговите деца.  Всички ние сме съпричастни към тревогите и грижите на тези майки, които изцяло отдават живота си, за да направят този на техните деца по лек и достоен. Открито може да заявим, че БФК и всички клубове отделят изключително място на работата с деца. Голяма част от тях, КК „НСА“, КК „ЮЛИС“, КК“ Лидер“, КК“ Правец“, КК“ Енджелс“, работят с деца с увреждания и деца в неравностойно положение. Сериозно се отделя място за работа с деца от малцинствата и деца на емигранти за интегрирането им в обществото. Като пример за това са клубовете, КК „Лидер“, КК „НСА“, НКА, КК „Правец“. БФК системно подпомага работата на преподавателите, работещи с деца от малцинствата в гр. Самоков. Многократно представители на федерацията са посещавали ДЗЛРГ „Иван Рилски“ за организиране на мероприятия с крикет спорт и са правили дарения на деца лишени от родителски грижи.   Винаги  сме се включвали в инициативи подпомагащи различни мероприятия в помощ на деца с проблеми, но сме смятали, че го правим за това да бъдем полезни, а не да правим каквито и да е ползи от това. Повече от 5 години БФ Крикет не получава никакви финанси от Министерството на младежда и спорта, но въпреки това, винаги сме помагали и съдействали на хора, които искат да се занимават с крикет.        Ето защо, уважението   и чувствата на съпричастност, които изпитваме към тези жени и техните деца,  ни правят непримирими, към действията на лицето Сеиф Ур Рехман да ги  постави на първа линия на „фронта“ , който той откри  преди много години  в една продължителна „война“ с БФК, крикет клубовете, както и отделни деятели на крикет спорта. Наш дълг е  да предпазим  всички тези изстрадали хора, като не ги правим  съучастници в едни грозни процеси с решението на които са се заели съответните компетентни  институции.

Ето защо, до този момент ние  мълчахме, с надеждата че разума ще надделее в начина и средствата, с които всеки мислещ и отговорен човек се бори особено,  ако това е  за една благородна и справедлива кауза. Уви това не се случи!

Как г-н Саиф Ур Рехман попада в българския крикет спорт?

БФК е създадена през 2001г. Основната цел е  развитие и популяризиране на спорта крикет в България. Естествено е в началото, желанието на учредителите да привлекат хора, познаващи и практикували макар и не професионално този спорт. Един от тях е и  Сеиф Ур Рехман. Повод е силното му желание демонстрирано от него да направи всичко за да е в помощ, за популяризирането  и развитието на крикет спорта в България. Намира пълно разбиране и подкрепа от всички деятели на крикет спорта. Въпреки сериозните трудности  от организационен и финансов характер му са създадени  всички  условия да работи като треньор, треньор на националния отбор, открита е специалност в НСА „Крикет“, осигурена му е възможност да следва, предоставено му е общежитие за него, съпругата и детето му, което той при компрометиращи  обстоятелства напуска , след многократни полицейски посещения.

В един момент амбициите започват да надминават  възможностите и правата, несъобразяване със законодателството, неизпълнение на правила регламентирани от ММС, Устава  на БФ Крикет и законите в РБ, което неминуемо поражда конфликти особено след направената проверка  от ММС. Те са  съпроводени със съдебен процес и иск към БФК за сума 15 700. Логично възниква  въпроса дали  това не е цената на неговата „благородна кауза“. В подкрепа на това е и решенето на съда  отхвърляйки всички искове на ищеца Рахман като законово несъобразни.

Сериозно се противопоставяме  и разграничаваме от методите, средствата и начините  които г-н Рахман  използва,  с цел  да подцени  нашия труд, подрони авторитета на крикет спорта  и отговорностите с които сме се заели,  всички ние. Преследването, заплашването с СМС /разпитван е в полицията и има доказателства за това/ отправяне на обиди, намеса в личния живот, говоренето на  неистини за дейността на членове на крикет общността.

Всички ние сме хора работили дълго време в системата на  българския спорт. Всеки от нас с професионализма, труда и отговорностите се е  доказал  и помогнал за развитието на българския спорт, за здравето на нашето бъдеще, нашите деца. Ето защо няма да позволим да бъдем обвинявани в  позиции или действия, които са в противоречие с  нашата  политика и морал. Ние държим и ще държим за спазване на законите и правилата установени за българския спорт.Този, който иска да направи нещо добро, никой не му пречи , за да постигне  своята благородна цел. Несъвместимо е когато искаш да направиш нещо добро и говориш за морал  да  прилагаш  средства и действия, които обществото не  приема. Искаме ясно да се разбере, че държим  на това,  нашите деца с проблеми  и техните майки, към които се отнасяме с респект,  да не се въвличат в ситуации на лични интриги и интереси. Те заемат много достойно място в нашия живот и начините и средствата за постигане на техните цели трябва да бъдат  поставяни  и отстоявани по подобаващ  достоен начин.

БФ Крикет, както и цялата крикет  общност никога не е потърсена за разговор или искания от страна на Национална гражданска инициатива „Системата ни убива“.Това предполага, че сдружението не  е запознато с много истини, които тенденциозно са спестени и скрити, от  г-н Рехман в преследване на определени   свои  интереси. Винаги сме били отворени за срещи и контакти за да бъдем в услуга на тези, които имат нужда от нас. Не се притесняваме да говорим и обсъждаме, каквито и да е теми и обстоятелства, стига те да са в синхрон със законодателството и да са в интерес на обществото.

Реализиране и постигане на полезни инициативи винаги могат да се осъществят, стига зад тях да стоят честни и градивни намерения и  действия.  Затова апелираме, да не се допуска съдбата на нашите деца нуждаещи се от повече грижи и внимание да  стават средство за борба  за лични амбиции и интереси, защото тяхната участ и съдба е и наша отговорност.Да не допускаме, да се уронва авторитета и дейността на българския крикет спорт. Да спрем опитите за манипулиране и създаване на негативно отношение  към  крикет спорта в България. Да стане ясно на обществото, че към лицето  Саиф Ур Рехман и неговия  „Юнайтед  крикет клуб“ просто са приложени българските закони и всякакви спекулации по този въпрос са опит за уронване на авторитета не само на  крикет спорта, но и на спорта като цяло в  България.

05.04.2019г             С уважение,

София                    Членовете на  Извънредно Общо събрание

на БФ Крикет

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestСподели