Клуб по бейзбол и софтбол „Лъвовете – НСА“ има одобрен проект по Програма Еразъм+ , Младежки обмен, с Договор № 2019-1-BG01-KA105-061988.

Име на проекта“Социална интеграция чрез спорт“

Партньори по проекта са:

1.Hellenic Cricket Federation

2. Hungarian Cricket Association

Младежкият обмен ще се проведе в село Главатарци , община Кърджали   от 21.07.2019г до  29.07.2019г.

Програмата на Младежкия обмен включва: 3 културни посещения до град Кърджали, град Асеновград и град Пловдив/Пловдив е столица на културата за 2019г./ – Посещение на културните паметници, спортни обекти ; занимания по крикет и бейзбол;презентация на Програмата Еразъм+; културни вечери на Унгария, Гърция и България; спортни дейности на открито; включени са семинари за междукултурния диалог, солидарността и взаимното разбирателство,спортът в моя живот,  дискусии;  връчване на Сертификати Youthpass;

 

The Lions – NSA Baseball and Softball Club has an approved Erasmus + Youth Exchange Program, Contract No. 2019-1-BG01-KA105-061988.

Name of the project “Social integration through sport”

Project partners are:

1. Hellenic Cricket Federation

2. Hungarian Cricket Association

The Youth Exchange will take place in the village of Glavatartzi, Kardzhali municipality from 21.07.2019 to 29.07.2019.

The Youth Exchange program includes: 3 cultural visits to the town of Kardzhali, the town of Asenovgrad and the city of Plovdiv / Plovdiv is the capital of culture for 2019. / – Visit to the cultural monuments, sports sites; cricket and baseball activities, presentation of the Erasmus + Program; cultural evenings of Hungary, Greece and Bulgaria; outdoor sports activities; seminars on intercultural dialogue, solidarity and mutual understanding, sports in my life, discussions; awarding Youthpass Certificates;

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestСподели