Партньорство  от крикет Австралия (само за континентална Европа) за директни предавания  на  живо.
Пакет COMBO за България
Код за отстъпка за един мач - DSL033HYYB -10% отстъпка .
Код за отстъпка за всички мачове - DBSAL2208K - 20% отстъпка преди 9 декември.
Потребителите трябва да се насочат  към https://www.live-now.com/en-int/page/australia-vs-india, където трябва да следват инструкциите за плащане (вижте ИНСТРУКЦИИ по-долу).
ИНСТРУКЦИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ  :
За да осребрят кода, потребителите ще трябва:
 • Кликнете върху събитието, което искате  да закупите  на уебсайта на LIVENow - https://www.live-now.com/en-int/page/australia-vs-india
 • Създайте акаунт / влезте, ако те вече имат акаунт
 • Изберете “ИМАМ ПРОМО КОД” като начин на плащане
 • Поставете кода (вижте по горе) и кликнете върху „ПРИЛОЖИ СЕГА“. Те се види, че цената се променя, тъй като отстъпката ще се приложи автоматично
 • Изберете начин на плащане измежду наличните за плащане на останалата такса.
 • Кликнете върху „ПЛАЩА СЕГА“ и поръчката ще бъде потвърдена. След това потребителят ще получи имейл за потвърждение с връзката към потока
BBL за мачове на жени е безплатен чрез платформата LIVENow
ПОДКРЕПА
Ако вие или някой абонати от нашета страна изпитват някакви проблеми или технически затруднения, моля, насочете се  къмsupport@live-now.com, където екипът на Live Now е на разположение за отстраняване на неизправности.
For the first time in Bulgaria live cricket!
 
Live now Australia Cricket Partnership (Continental Europe only)
COMBO package for Bulgaria
Discount code for one match - DSL033HYYB -10% discount.
Discount code for all matches - DBSAL2208K - 20% discount before December 9.
Users should be directed to https://www.live-now.com/en-int/page/australia-vs-india, where they should follow the payment instructions (see INSTRUCTIONS below).
 
INSTRUCTIONS FOR INCLUSION:
To redeem the code, users will need to:
 • Click on the event you want to purchase on the LIVENow website – https://www.live-now.com/en-int/page/australia-vs-india
 • Create an account / login if they already have an account
 • Select “I HAVE A PROMO CODE” as my payment method
 • Paste the code (see above) and click “APPLY NOW”. They see that the price is changing as the discount will apply automatically
 • Choose a payment method from those available to pay the remaining fee.
 • Click “PAY NOW” and the order will be confirmed. The user will then receive a confirmation email with the link to the stream
BBL for women is free through the LIVENow platform
 
SUPPORT
If you or any of our subscribers experience any problems or technical difficulties, please contact support@live-now.com, where the Live Now team is available for troubleshooting.
FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestСподели